നെടുമ്ബാശ്ശേരിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ ആറരക്കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തില്‍ ഇടപാട് നടത" /> നെടുമ്ബാശ്ശേരിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ ആറരക്കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തില്‍ ഇടപാട് നടത">
up